Informatie over stoma

Stoma

Wanneer urine of ontlasting niet meer via de natuurlijke weg het lichaam kan verlaten, wordt er gebruikt gemaakt een kunstmatige uitgang, oftewel een stoma. Deze opening verbindt een lichaamsholte met de buitenwereld. Onstekingen, aangeboren afwijkingen of bij tumoren en poliepen kunnen de oorzaak zijn van het nodig hebben van een stoma.

Een stoma heeft een roodachtige kleur en bestaat uit een wat vochtige slijmvlies, ook wel te vergelijken met het slijmvlies in de mond. Doordat een stoma geen zenuwuiteinden heeft, is de stoma vrijwel gevoelloos.

Colostoma

Stoma’s zijn er in allerlei verschillende soorten. Zo is er een stoma op de dikke darm, oftewel een colostoma. De kunstmatige uitgang is dan een gedeelte van de dikke darm die naar buiten wordt gehaald en wordt vastgehecht. Dit is dan specifiek voor de ontlasting. Echter doordat een stoma geen kringspier heeft zoals de anus, kan hierdoor ten alle tijden ontlasting uit de stoma naar buiten komen. Deze ontlasting wordt dan opgevangen door een speciaal zakje op de huid.

Wanneer er geen nieuwe verbinding met de anus of overgebleven darm gemaakt kan woorden en de dikke darm is gedeeltelijk weggehaald, krijgt de persoon een colostoma. Oorzaken voor een colostoma zijn:

 • Een gezwel of tumor bij darmkanker of endeldarmkanker
 • Ernstige ontstekingen (bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
 • Onbehandelbare verstopping
 • Incontinentie
 • Aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld anusatresie of de ziekte van Hirschsprung)
 • Ongeval of dwarslaesie

In sommige gevallen wordt een stoma tijdelijk gebruikt zodat de darm de kans krijgt om te herstellen.

Ileostoma

Een andere soort stoma is een stoma op de dunne darm, ook wel bekend als ileostoma. Hierbij is de kunstmatige uitgang dan een gedeelte van de dunne darm die dan naar buiten wordt gehaald en wordt vastgehecht. Ook dit is een manier om de ontlasting via de nieuwe uitgang uit het lichaam te krijgen.

Wanneer de dikke darm is weggehaald of ontzien moet worden en er geen nieuwe verbinding met de anus gemaakt kan worden, krijgt de persoon een ileostoma. Oorzaken voor een Ileostoma zijn:

 • Een gezwel of tumor bij darmkanker of endeldarmkanker
 • Ernstige ontstekingen (bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa)
 • Onbehandelbare verstopping
 • Incontinentie
 • Aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld anusatresie of de ziekte van Hirschsprung)
 • Ongeval of dwarslaesie

In sommige gevallen wordt een stoma tijdelijk gebruikt zodat de darm de kans krijgt om te herstellen.

Urinestoma

Ten slotte is er nog een laatste soort stoma, namelijk de stoma op de urineleiders, oftewel een urinestoma. Hierbij wordt er een kunstmatige uitgang gemaakt van een een gedeelte dunne darm. Het gedeelte van de darm wordt aan één zijde met de twee urineleiders verbonden. De andere gedeelte of uiteinde wordt in de buikwand gehecht en met een omgevouwen randje in de huid vastgehecht. Dit is dan de stoma. De urine wordt naar buiten bewogen doordat het stukje darm nog altijd de samentrekkende beweging maakt. Ook bij de urinestoma is er geen sprake van een sluitingsmechanisme, waardoor ten alle tijden er urine uit de stoma kan lopen. Dit wordt ook weer opgevangen in een stomazakje.

Wanneer de blaas is weggehaald of niet meer werkt, wordt er gebruik gemaakt van de urinestoma of neoblaas. Oorzaken kunnen zijn:

 • Aangeboren blaasafwijking
 • Blaaskanker
 • Ontsteking van de blaaswand (interstitiële cystitis)
 • Een slechte blaasfunctie

Aantal stomadragers

Het aantal mensen dat een stoma draagt stijgt ieder jaar. Er wordt geschat dat de stijging in Nederland van stomadragers ongeveer 7.000 mensen ieder jaar is (permanent en/of tijdelijk). Momenteel in Nederland hebben gemiddeld 38.000 mensen één van de soorten stoma’s.

Favourinco

Het hebben van een stoma is iets waar veel mensen zich voor schamen, of zich onprettig mee voelen. Intieme relaties of zelfs actief zijn kunnen daarom problematisch zijn. Wij bieden daarom stoma banden aan om ervoor te zorgen dat dagelijks activiteiten voor mensen met een stoma een stuk prettiger is. Daarom zal lichaamsbeweging (zelfs intensief sporten) of intiem fysiek contact geen probleem meer zijn. Voor zowel mannen als vrouwen bieden wij stomabanden aan. Voor meer informatie, zie ons aanbod hier.